Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie

Satelit, galéria dizajnu SCD

web:www.sdc.sk
tel:00421 918 110 247
email:satelit@scd.sk
fax:
adresa:Kollárovo námestie 10, Bratislava (Hurbanove kasárne)
Výstavno-informačný bod SCD na prezentáciu dizajnu. SATELIT je predovšetkým výstavný priestor pre grafický, priemyselný a autorský dizajn, ale aj kontaktný bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu. Program Satelitu počíta s výstavami, ktoré budú zoznamovať s aktuálnou tvorbou a produkciu, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu, výmennými výstavami zo zahraničia, ale priestor dostanú aj samostatné výstavné, resp. výskumné projekty  viac >

Satelit – výstavný a informačný bod SCD

 


 

Od roku 2013 pôsobí v priestoroch Hurbanových kasární
Satelit - výstavný a informačný bod Slovenského centra dizajnu,
ktorý sa stal živým miestom stretnutí záujemcov o dizajn najmä z radov
najmladšej generácie dizajnérov, ale aj odbornej a laickej verejnosti.

Priestor slúži na usporadúvanie rôznych podujatí zameraných na oblasť dizajnu.
Sú to najmä pravidelne sa opakujúce výstavy zamerané na propagáciu a prezentáciu
aktuálnych výsledkov tvorby slovenských dizajnérov – profesionálov aj študentov, a to v oblastiach priemyselného a grafického dizajnu.

Výstavný program ponúka každý mesiac nový projekt zameraný
na dizajnérsku produkciu profesionálov, ale aj na tvorbu mladej generácie dizajnérov,
ktorým verejná prezentácia umožňuje získavať skúsenosti v praxi a tak potrebnú spätnú väzbu.

K jednotlivým výstavám sú spravidla zrealizované sprievodné akcie
- besedy, komentované prehliadky, premietanie filmov, workshopy
a dielne - pre verejnosť, najmä však pre žiakov a študentov základných a stredných škôl
so zámerom podporiť vzdelávanie v oblasti dizajnu a kreatívneho myslenia.

Zároveň je tento priestor určený aj na prezentovanie
zbierok Slovenského centra dizajnu
a mapovanie histórie dizajnu na Slovensku.

 

 

Slovenské centrum dizajnu je príspevková organizácia, pôsobiaca
v rezorte Ministerstva kultúry SR od r.1991.
Jej poslaním je získavanie, uchovávanie a šírenie informácií o dizajne ako trvalá
informačná podpora rozvoja dizajnu v Slovenskej republike.
Venuje sa propagácii dizajnu, publikačnej a výstavnej činnosti, vzdelávacím aktivitám,
organizovaniu súťaží dizajnu, odbornému poradenstvu a tvorbe špecializovaných adresárov,
zhromažďuje a odborne spracováva zbierky muzeálnej a galerijnej hodnoty z oblasti dizajnu.
Poskytuje informácie o aktívnych dizajnéroch v SR, v oblasti priemyselného dizajnu a grafického dizajnu a ponúka tiež služby špecializovanej knižnice pre odbornú verejnosť.

 

 

Pondelok
Utorok13.0018.00
Streda13.0018.00
Štvrtok13.0018.00
Piatok13.0018.00
Sobota13.0018.00
Nedeľa13.0018.00
Vstup na výstavy je voľný.
Fotogaléria
Späť
Dopredu
Zaslať dopyt
Meno:
E-mail:
Správa:
Antispam:Captcha
 Odoslať
REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri