Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie 

 

Prevádzkovateľom portálu ObchodnaUlica.sk


je spoločnosť Trust Solutions s.r.o.
Vysoká ul. 26, 811 06 Bratislava, Slovensko
vstup z pasáže - predajne H&M alebo z Vysokej ulice
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka c. 54674/B
www.ObchodnaUlica.sk
www.rebranding.sk
Tel:/Fax: +421 2 6345 2239 

-----------------------------------------
 Director:
Davy Čajko
Mob: +421 903 429 190
director@obchodnaulica.skProject & Marketing manager:
Silvia Viršíková
Mob: +421 948 045 540
office@obchodnaulica.sk


 

 


Office Assistant

Michaela Kmecová

office@trustsolutions.sk

 


Marketing a PR

Michal Ondruš

Mob: +421 915 388 578
marketing@obchodnaulica.sk

 


 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri