Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Na Alžbetínskej ulici chcú postaviť

 

podzemnú garáž s parkom

 

 

 

 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto pripravuje výstavbu podzemnej

 

hromadnej garáže pod priestranstvom ohraničeným ulicami Dobrovičova,

 

Alžbetínska, Gajova a Štúrova. Toto priestranstvo sa mylne označuje ako Šafárikovo námestie,

 

ktoré je situované južne od Dobrovičovej ulice a ústí do križovatky s Vajanského

 

nábrežím a Dostojevského radom.

 

 

 

 

 

zdroj(brn) viac tu

 

 

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri