Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

GMB GALÉRIA MESTA BRATISLAVA

 

 

 

HĽADANIE IDENTITY

 

Autor: Arnold Peter Weisz - Kubínčan

 

 

Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, 11. február – 24. apríl 2016
Oravská galéria v Dolnom Kubíne, 30. jún – 4. september 2016Narodil sa ako Arnold Weiss, zomrel ako Peter Kubínčan.
Narodil sa ako izraelita, zomrel v koncentračnom tábore ako pokrstený katolík.
Narodil sa v Pruskom kráľovstve, žil v rakúsko-uhorskej monarchii
a v Československej republike, zomrel neznámo kde.
Cítil sa ako verný Oravčan, a predsa sa presťahoval do Martina.
Nevedel dobre po slovensky, ale jeho najväčším podporovateľom bola Matica slovenská.
Začal študovať sochárstvo, no poznáme ho ako maliara.            Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1944) je predstaviteľom slovenského
netradičného žánrového maliarstva medzivojnového obdobia. Jeho tvorba sa formovala
na základe expresionistickej maľby a motivicky vychádzala predovšetkým zo slovenskej
reality Oravy, Liptova a Turca. Jeho život sprevádzal neustály vnútorný nepokoj, ktorý
sa prejavil v neprestajnom hľadaní vlastnej identity. Do jeho života výrazne zasiahli
historické udalosti prvej polovice 20. storočia, ktoré do veľkej miery spečatili aj jeho osud.
Zámerom výstavy a tejto vôbec prvej monografie o Arnoldovi
Petrovi Weiszovi-Kubínčanovi je priblížiť jeho osobitú tvorbu a výnimočnú
osobnosť na základe rozsiahleho obrazového a dokumentárneho výskumného materiálu.Arnold Peter WEISZ-KUBÍNČAN
(1898 Usch/Ujść, Poľsko – 1944 Auschwitz-Birkenau, Poľsko
alebo Sachsenhausen, Nemecko)
            V rokoch 1913 – 1916 navštevoval Umeleckopriemyselnú školu v Budapešti,
kde študoval sochárstvo. V roku 1917 musel narukovať. Po vojne v roku 1920 pokračoval
v umeleckých štúdiách v Berlíne. Okolo roku 1923 sa vrátil do Dolného Kubína,
od roku 1934 žil v Martine. Od roku 1933 používal aj prídomok Kubínčan, v roku 1939 sa dal
pokrstiť a prijal meno Peter. Zomrel za nejasných okolností počas alebo po prevoze
do koncentračného tábora v Auschwitzi-Birkenau pri Krakove alebo v Sachsenhausene
v Nemecku. Rovnako tragický osud postihol aj jeho diela, jeho maľby v majetku rodiny Krommerovcov boli podobne ako diela jeho švagra Helmuta Krommera v roku 1945
zničené. Kolekcie diel maliarovej predčasne ukončenej tvorby, ktoré sa zachovali
po holokauste, svedčia o  jednom z najautentickejších výtvarných prejavov
v medzivojnovom umení Slovenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií o tejto prevádzke nájdete TU

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri