Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Akcie & zľavy

CBI

Canadian Bilingual Institute

 


 

Večerný kurz anglického jazyka pre mierne pokročilých (L2B)
Kurz: Všeobecný kurz anglického jazyka, zodpovedajúci úrovni A2 podľa C.E.F.


Termín: od 17. 1. 2012
Nový termín: 24.01.2012


Intenzita: 2x týždenne, 120 minút/deň, celkom 48x60min.
Dni a čas výučby: Utorok a Štvrtok, od 19.10 do 21.10 hod.
Výučbové materiály: sada učebníc Total English, úroveň Pre-Intermediate s audio CD a DVD
Lektor: Slovensko

Študenti sa zameriavajú na pokrok v používaní cudzieho jazkya, opravu chýb v reči, akademické písanie a analytické čítacie zručnosti.
Nová slovná zásoba, s ktorou sa stretnú počas tohto kurzu, je zameraná na frazálne spojenia a špecifické oblasti anglického jazyka
potrebné pre život v anglicky hovoriacom prostredí.
Absolventi kurzu si osvoja gramatické návyky v anglickom jazyku, ktoré môžu následne prakticky využívať
vo svojom profesionálnom aj súkromnom živote.Preberá sa druhá polovica učebnice.

viac o ponuke...Bližšie informácie o tejto prevádzke nájdete TU

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri