Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Satelit, galéria dizajnu SCD

 

 

 

ĽUBOMÍR KRÁTKY: TYPOGRAFIA A KALIGRAFIA 

 

 

monografická výstava významného slovenského typografa a kaligrafa z autorovho archívu a zo zbierok Slovenského múzea dizajnu 

 

 

 

Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Otváracie hodiny: 13.00 – 18.00, okrem pondelka
Trvanie: 6. september – 3. október 2018
Vernisáž: 5. september (streda) o 18:00

 

 

 

Slovenské centrum dizajnu, galéria dizajnu Satelit a Slovenské múzeum dizajnu predstavujú monografickú výstavu slovenského typografa, kaligrafa a grafického dizajnéra Ľubomíra Krátkeho (1939) s názvom Typografia a kaligrafia. Výber vystavených diel pochádza z autorovho osobného archívu a zo zbierok Slovenského múzea dizajnu. Výstava kladie dôraz predovšetkým na autorovu knižnú tvorbu, resp. grafickú úpravu kníh a prácu s písmom.

 

 

Ľubomír Krátky dnes patrí medzi najvýznamnejších slovenských typografov, kaligrafov a grafických dizajnérov. Jeho profesionálna dráha sa začala v päťdesiatych rokoch v Prahe, kde študoval odbor grafická úprava tlačovín na Priemyselnej škole grafickej. Práve pri štúdiu tohto špecifického odboru v českom prostredí, kde knižný dizajn a typografia mali svoju hlboko zakorenenú tradíciu, získal hlboký vzťah k práci s písmom a ku grafickej úprave kníh. Remeslu typografa je verný dodnes. Práve veľké mená českej typografie, ako napríklad Karel Dyrynk, Method Kaláb, Oldřich Menhart či Oldřich Hlavsa ho veľmi ovplyvnili v jeho tvorbe. Po skončení štúdia v roku 1957 začal pracovať v Bratislave ako grafický dizajnér a vedúci technickej a výtvarnej redakcie pre vydavateľstvá Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Mladé letá a Slovenský spisovateľ. Externe pracoval aj pre rôzne iné slovenské i zahraničné vydavateľstvá a pôsobil aj pedagogicky na oddelení ilustrácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde prednášal knižnú typografiu.

 

 

Jeho tvorba je charakteristická najmä úctou k typografickej tradícii. Za rovnako dôležité považuje všetky zložky knihy od obálky až po tiráž. Knihu rieši komplexne ako trojrozmerný objekt a vždy chce mať vplyv aj na najmenší detail. Harmóniu považuje za základný princíp grafickej úpravy a typografické písmo za najdôležitejší stavebný prvok knižnej konštrukcie. Na výstave sú predstavené najmä tri hlavné línie jeho tvorby - práca na grafickom dizajne kníh edície Kruh milovníkov poézie vydavateľstva Slovenský spisovateľ, ktoré rieši už od roku 1964, rôznorodé detské knihy, na ktorých spolupracoval s viacerými významnými slovenskými ilustrátormi a voľné kaligrafické realizácie a knihy. Medzi jeho najznámejšie práce patrí napríklad detská kniha Zlatá brána z roku 1975, kde spolupracoval s Miroslavom Cipárom. Graficky upravoval takmer všetky knihy, ktoré ilustroval Albín Brunovský a s Dušanom Kállayom sa podieľal na vydaní knihy Alica v krajine zázrakov, ktorá získala mnohé ocenenia a vyšla v niekoľkých vydaniach aj v zahraničí.  Ľubomír Krátky sa zaoberá aj kaligrafiou, voľnou výtvarnou disciplínou. Hoci sa kaligrafia na Slovensku neteší veľmi veľkej popularite, v Slovenskom spisovateľovi vydali v roku 1984 výber poézie z edície Kruh milovníkov poézie v kaligrafickej forme. V roku 2001 vyšla bibliofília Daniel – Danielov sen s kaligrafiou biblického textu Ľubomíra Krátkeho a leptami Dušana Kállaya.

 

 

 

Ľubomír Krátky za svoju tvorbu získal početné ocenenia na Slovensku aj v zahraničí, samostatne vystavoval v Prahe, v Bratislave a v Rakúsku a publikuje do odborných časopisov. Cieľom výstavy je okrem monografickej prezentácie autora aj upozorniť verejnosť na nenápadnú, prehliadanú, ale zato mimoriadne dôležitú a nosnú prácu knižného dizajnéra.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií o tejto prevádzke nájdete TU

 

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri