Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Satelit, galéria dizajnu SCD

 

 

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje v
poradí už 15. ročník Národnej ceny za dizajn. V roku 2018 je súťaž venovaná
komunikačnému dizajnu a je určená pre profesionálnych dizajnérov pôsobiacich v
oblasti komunikačného dizajnu, študentov grafického dizajnu a súvisiacich
odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti komunikačného dizajnu
a výrobcov, klientov a vydavateľov pôsobiacich v oblasti komunikačného dizajnu.

 

O získanie ocenenia je možné uchádzať sa s dielami vytvorenými v období od 1.1.2016

do 31.12.2017 v troch kategóriách:

- profesionálny dizajn,
- študentský dizajn,
- dizajn s pridanou hodnotou.

 

Záujemcovia o účasť v súťaži sa budú môcť prihlásiť prostredníctvom online systému
od 1. marca 2018. Prihlásené diela budú hodnotené odbornou porotou v mesiaci jún
2018. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v októbri 2018, výstava finalistov bude
prístupná verejnosti v mesiacoch október - november 2018.

 

Vyhlasovateľmi súťaže sú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky.
Organizátorom súťaže je Slovenské centrum dizajnu.

 

Kontakt:

Slovenské centrum dizajnu

Jakubovo nám. 12
P.O.Box 131

814 99 Bratislava
ncd@scd.sk

www.scd.sk/ncd
www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn

Instagram: scd.sk
#scd #ncd #ncd2018

 

Súťažne podmienky nájdete TU.

 

 

Viac informácií o tejto prevádzke nájdete TU

 

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri