Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Slovenské centrum dizajnu

 

 

 

 

VÝSTAVA "STARÉ – NOVÉ"

 

 

 

 

 


Miesto : Slovenské centrum dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava
Vernisáž výstavy: v stredu, 9. 11. 2016 o 18.00 hod.
Termín výstavy: 29. 10. – 4. 12. 2016
Autorka a kurátorka: Mgr. Lucia Benická, kontakt pre médiá: 0905 288 717, luciabenicka@gmail.com
Odborná spolupráca: Mgr. Lenka Králová – GUS, Mgr. Ivana Lojan Pastorová
Produkcia projektu: Dom fotografie, o.z. v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrne zariadenia
Košického samosprávneho kraja a SCD – Slovenským centrom dizajnu.

 

 

 

Projekt Staré – Nové v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej interpretuje staré fototechniky
v novom experimente, ako aj recykláciu materiálu "starého na nové". Výstava uvádza autorské
profily ôsmych etablovaných fotografov versus výbery experimentálnych diel viacerých
domácich a zahraničných autorov z archívu Domu fotografie (foto-plastiky, fotogravúry,
tlače na rôzne povrchy, recyklácia a pod.), z archívu Školy kreatívnej fotografie pri
Krakovskej umeleckej škole v Poľsku (výber gumotlačí) a ukážky formou slide-show
z experimentálnych postupov na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave.

 

 


Autorka a kurátorka výstavy Mgr. Lucia Benická hovorí:
"V celkovom objeme cca 100 vybraných fotografických diel od 31 autorov zo 6 krajín
(Slovensko, Česko, Poľsko, Rusko, USA, Veľká Británia) je výstava ojedinelou konfrontáciou
práce s "chémiou", ako aj s novými technologickými postupmi, nadväzujúcimi na staré
fototechniky a autorské experimenty s materiálom. Fascinujúce sú diela, realizované autentickými
autorskými technikami, napríklad v tvorbe Gabriela Kosmályho, Víťa Krejčího (štruktáže)
alebo Jirka Šiguta ("naturálne" odtlačky). Camera obscura, fotogramy a rôzne formy
experimentov nájdeme v dielach Tomáša Agata Błooskeho, Kataríny Hudačinovej, Roba
Kočana, Jaroslava Malíka a Jozefa Sedláka. Pozoruhodné sú experimenty v dielach z archívu
Domu fotografie, ktoré prezentujú fotografie a objekty od 17 autorov z rôznych krajín: Denis
Davidov, Małgorzata Duśko, David Koron-thály, Wojciech Korzonek, Marcin Materniak, Patrícia Matiová, Anna Mazur, Ivo Miko, Katarzyna Nowak, Krzysztof Olszewski, Natalia Reznik,
Anne Wood Shirley, Marián Švorc, Edina Ester Valentová, Marta Veintour, Martin Wolek.
Osobitne spomeniem fotografické plastiky – "knihy" americkej autorky Suzanne Pastor,
ktorá sa skoro desať rokov podieľala na lektorovaní fotografických dielní Domu fotografie.

 

 

 

Na výstave je zastúpená aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ukážkami experimentálnych
diel šiestich autorov zo Slovenska a Poľska formou kolektívnych, či individuálnych diel:
Magdalena Przybylowska, Oto Skalický, Zuzana Pustaiová, projekt Cibuľa: Ivana Ďurkáčová,
Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár." Výstava z produkcie Domu fotografie pod názvom Staré – Nové
je realizovaná v rámci dvadsaťročnice Domu fotografie ( 1996 – 2016) v spolupráci
s Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi a Slovenským centrom dizajnu v Bratislave.
Podujatie štartuje transformáciu archívu Domu fotografie do Kabinetu Domu fotografie
pri SCD – Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave. Výstavy k 20. výročiu Domu fotografie sú
realizované vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií o tejto prevádzke nájdete TU

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri