Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Satelit, galéria dizajnu SCD

 

VÝSTAVA: Rudolf Altrichter: My máme pravdu
Výstava zo zbierok Slovenského múzea dizajnu
Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Otváracie hodiny: 13.00 – 18.00, okrem pondelka
Trvanie:  7. september – 15. október 2017
Vernisáž:  6. september 2017 (streda) o 18:00 hod.

 

 

Slovenské centrum dizajnu predstavuje monografickú výstavu diel slovenského grafického dizajnéra a grafika Rudolfa Altrichtera (1916 – 1978) s názvom My máme pravdu.
Výstava je výberom diel zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, ktoré získalo pozostalosť Rudolfa Altrichtera v roku 2015 darom od jeho rodiny.
Výstava kladie dôraz najmä na jeho plagátovú tvorbu zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov.

 

 

 

Je niekoľko dôvodov, prečo si ako hlavný motív výstavy Rudolfa Altrichtera
vybrala kurátorka Katarína Gatialová práve plagát My máme pravdu.
V prvom rade ide o najlepšieho zástupcu Altrichterovej tvorby zo šesťdesiatych rokov.
Vytvoreniu tohto plagátu predchádzalo niekoľko štúdií a odlišných riešení podobného problému. Altrichterova tvorba mala vtedy od vtedajšej úžitkovej grafiky veľmi ďaleko,
dá sa o nej hovoriť skôr ako o voľnej plagátovej tvorbe.
Dokazujú to aj Altrichterove podrobné zápisky a úvahy o médiu plagátu.
Rudolf Altrichter nepristupoval k otvoreným propagandistickým témam s rovnakou výtvarnou presvedčivosťou ako na svojich voľných mierových plagátoch.
Napriek tomu však pôsobil aj ako pedantný autor príručky názornej agitácie, dobového dizajn manuálu reálneho socializmu.
Motív pušiek rád opakoval aj na svojich filmových plagátoch.
Tie sa na rozdiel od predchádzajúcich tém vyznačujú formálnou variabilitou a experimentovaním s výtvarnými prostriedkami.
Konflikt, tlmočený vetou My máme pravdu, má však v prípade Rudolfa Altrichtera aj osobný význam. Ako autor – samouk sa podľa svedectiev rodiny musel často stretávať s podceňovaním zo strany kolegov z VŠVU a musel bojovať o svoje miesto na výtvarnej scéne.
Možno však to bol práve nedostatok formálneho vzdelania,
ktorý pomohol formovať túto výnimočne flexibilnú výtvarnú osobnosť.
Cieľom výstavy je teda ukázať, že aj Rudolf Altrichter mal pravdu.

Kurátorka výstavy: Katarína Gatialová
Grafický dizajn: Peter Liška
Architekt výstavy: Martin Kubina
Spolupráca: Gabriela Ondrišáková

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Viec informácií nájdete TU

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri