Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

SATELIT
 

výstavný a informačný bod SCD

 

 

Cena profesora Halabalu
 


Výstava prác medzinárodnej súťaže študentov vysokých škôl
so zameraním na dizajn nábytku a interiéru.

 

Súťaž vznikla ako pocta celoživotnému dielu profesora Jindřicha Halabalu (1903 – 1978),
ktorý v oblasti nábytkárskej tvorby významne prispel k vytváraniu nového životného štýlu 20. storočia
v bývalom Československu. Uplatnil sa nielen ako tvorca nábytku, ale vo svojej dobe
aj ako progresívny organizátor výroby v jej komplexnom ponímaní.

 


 

Publikačnou a pedagogickou činnosťou významnou mierou prispel k rozvoju
československého drevárskeho školstva.
Svojím pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole
lesníckej a drevárskej vo Zvolene v rokoch 1954 – 1969 nepriamo ovplyvnil vznik
súčasnej Katedry dizajnu a drevárskych výrobkov na Technickej univerzite vo Zvolene.


VIAC informácií
..
 


 


 

Bližšie informácie o tejto prevádzke nájdete TU

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri