Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

SATELIT


výstavný a informačný bod SCD

 

 

Dizajnérska súťaž OMS - uzávierka
Pozor!!! Uzávierka súťaže 2. 9. 2013.
Nezabudnite sa prihlásiť!!


OMS, spol. s r.o. v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu vyhlasujú verejnú celoštátnu súťaž
na ideový návrh nových dizajnov svietidiel a konceptov
ovládania svietidiel v budúcnosti.

Predmetom súťaže je navrhnúť nový dizajn svietidiel a spôsobov ovládania
v súlade s požiadavkami a možnosťami užívateľa.
Súťaž je určená pre profesionálnych dizajnérov a študentov vysokých škôl
so zameraním na dizajn a príbuzné umelecké odbory na území SR,
vrátane študentov dizajnu krajín EÚ.

 Súťažné kategórie

Kategória A:
Inovatívny návrh LED svietidla, bez ďalšieho obmedzenia
(interiérové, exteriérové, závesné, prisadené, lištové, stolné)
Kategória B:
Návrh ovládania svietidla – interakcia svietidla s človekom, bez ďalšieho obmedzenia
(technológia ešte nemusí existovať, téma ja voľná)
Účastníci súťaže môžu predložiť návrhy v oboch súťažných kategóriách.

Ceny
V každej súťažnej kategórii (A, B) bude najlepší návrh vybraný porotou,
odmenený finančnou čiastkou 500,- €.


Uzávierka prihlášok 02.09.2013
Odovzdanie súťažných návrhov:  02.09.2013
Vyhodnotenie súťaže: 05.09.2013Kontakt:
RNDr. Margita Michlíková,SCD, michlikova@scd.sk
Samuel Rihák, OMS, samuel.rihak@oms.sk


Viac informácii, súťažné podmienky
a prihláška do súťaže
TU

 

 

 

Bližšie informácie o tejto prevádzke nájdete TU

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri