Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

SATELIT
 

výstavný a informačný bod SCD

 

 

 

Slow/slov


 

Výstavný projekt sprostredkuje a priblíži odbornej ako aj širšej laickej verejnosti pomocou
vybraných domácich dizajnérskych prác a projektov nastupujúce tendencie dizajnu
v širšom kontexte jeho praxe, teórie a výskumu.

Nosnou témou výstavy je slow-dizajn [angl. slow /’slō/ = pomalý, spomalenie].
Slow-dizajn, ako súbor súčasných trendov v dizajne, kladie dôraz najmä na výrobu využívajúcu lokálne
materiály, technológie a skúsenosti (know-how) ponúkajúc tak jedinečný potenciál
práve malým ekonomikám krajín ako je Slovensko.
Zároveň slow-dizajn prináša do súčasného diskurzu na poli dizajnu a výroby aj nové témy ako emócia,
tradícia a rituál, spomalenie, čas, interakcia, participácia, skúsenosť,
sociálna a kultúrna zodpovednosť, eko-efektivita.


 


 

*Slow-dizajn a Slov-ensko

Slow-dizajn, ako nový pojem v súčasnej teórii dizajnu, je v praxi doposiaľ skôr neznámy,
hoci jeho princípmi a zásadami je výdatne nasiaknutá už aj slovenská dizajnérska scéna.
Práve prepojenie týchto aspektov autorky projektu inšpirovalo
k voľbe názvu výstavy slow/slov*.

Zámerom je túto tému rovnocenne prezentovať v teoretickom (textovom)
a praktickom (produktovom) rozhraní v rámci jednej galerijnej inštalácie,
zostavenej z vybraných produktov, odborných textov a video rozhovorov s dizajnérmi.

Návštevník tak môže komplexne spoznať procesy, ktoré dizajnér zohľadňuje a realizuje pri navrhovaní
konkrétneho produktu, rovnako ako preniknúť do teórie a výskumu, ktorý tvorí živnú pôdu
pre rozvoj dizajnérskych konceptov a tendencií.

Výber produktov je zostavený z objektov určených pre domácnosť resp. osobnú spotrebu,
u ktorých sa predpokladá, že si k nim užívateľ vytvorí dlhodobý vzťah.
Zastúpený je nábytok (Allt, Mejd, Veronika Palúchová), interiérové doplnky (Mejd, Ľubica Segečová/trivjednom,
Štefánia Sekanová, Dana Tomečková), stolovanie (Patrik Illo, Vlasta Kubusová,
Silvia Lovasová/trivjednom, modranska), obuv, odev i materiál (Eliška Karasová, FRL, PIKPOKI,
Zuzana Šebeková, WooleWo).
 

Trvanie výstavy: 18. júl – 28. august 2013
 

 

Viac o výstave TU

 

 

 

 


Bližšie informácie o tejto prevádzke nájdete TU

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri