Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Tlačová správa

 

 

 

OBĽÚBENOU PREDAJŇOU SLOVÁKOV JE TESCO

 

 

Spotrebitelia nakupujú tovary bežnej spotreby pravidelne. To, či ich nakupujú v predajňach,

 

ktoré majú vo svojom okolí a či sú aj ich obľúbenými predajňami sme sa

 

pýtali v prieskume zameranom na túto tému.

 

Najdostupnejším sa zdá byť Tesco - až 80% spotrebiteľov uviedlo, že má vo svojom

 

okolí túto predajňu. Rovnaké umiestnenie v dostupnosti má Lidl (78%) a za ním Coop Jednota (73%).

 

Do prvej päťky sa dostali aj predajne Billa (67%) a Kaufland (57%). 

 

 

 

 

 

Obchodné reťazce majú svojich stálych, verných zákazníkov, ktorí svoju obľúbenú

 

predajňu pri nakupovaní uprednostňujú. Takýchto zákazníkov je však stále relatívne málo,

 

i napriek vernostným programom. Tesco má takýchto “oddaných “

 

zákazníkov približne tretinu (31%), Kaufland pätinu (20%) a Lidl menej ako pätinu (17%)

 

 

 

 

 

Najlepší pomer blízkosť – obľúbenosť zaznamenal Kaufland. Takmer polovica zákazníkov,

 

ktorá uviedla, že v blízkosti je Kaufland, zároveň uviedla túto predajňu aj ako

 

svoju najobľúbenejšiu predajňu.

 

 

 


Zdroj:
Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 500

respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 15 - 65 rokov z hľadiska veku,

vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja.

Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v novembri 2012.

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri