Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Tlačová správa

 

 

 

 

DETI A NAKUPOVANIE

 

 

 

Nakupovanie patrí k životu. S pribúdajúcim vekom sa potreby a preferencie spotrebiteľov menia.

Preferencie sa menia aj v prípade, ak sú v domácnosti deti.

Preto sa agentúra TNS Slovakia rozhodla zrealizovať prieskum medzi rodičmi, ktorí majú doma deti,

či už staršie alebo mladšie. Pýtali sme sa na to, ako ovplyvňujú deti svojich rodičov v tom, čo sa bude

do domácnosti nakupovať.

Medzi prvých 5 kategórií produktov, pri ktorých majú deti vo veku 1-5 rokov vplyv

na nákupné rozhodovanie rodičov patria mliečne výrobky, oblečenie pre deti,

hračky, sladkosti a knihy.  

 

 

 

 

U rodičov, ktorí majú deti vo veku 6 - 10 rokov hneď za prvými 5 kategóriami,

ktoré sú rovnaké ako u rodičov mladších detí, nasledujú hracie konzoly,

ktorých nákup ovplyvňujú deti viac ako štvrtiny (27%) rodičov.

 

 

 

 

V skupine rodičov detí od 10 do 15 rokov sa do prvej päťky týchto produktov

okrem oblečenia, mliečnych výrobkov a sladkostí dostal aj mobilný telefón a notebook či počítač.

 

 

 

 

Deti vo veku 15-18 rokov ovplyvňujú nákupné rozhodovanie svojich rodičov predovšetkým

pri kúpe oblečenia pre tínedžerov, mobilných telefónov, mliečnych výrobkov,

notebooku či počítačov a sladkostí. 

S pribúdajúcim vekom detí sa menia aj ich preferencie. U mladších detí sa do prvej trojky

dostávajú hračky, kde u starších detí vo veku od 10-15 rokov sa hračky ocitajú až na 8. mieste.

U detí od 15-18 rokov sa hračky vôbec neobjavujú na popredných miestach,

ba priam naopak, zostávajú na konci preferovaných produktov.  

 

 

 

 

Prieskum potvrdil aj fakt, že súčasné mladšie deti sú šikovnejšie a oveľa zručnejšie.

Čoho výsledkom je neustály technický pokrok, ktorý obklopuje nás ale aj naše deti.

Rodičia si kupujú mobilné telefóny s najmodernejšími funkciami, ktoré sú pre deti istým lákadlom.

Polovica rodičov detí vo veku 1 - 5 deklaruje, že ich dieťa vie ovládať notebook/počítač a mobilný telefón.

Podľa vyjadrení viac ako 9 z 10 rodičov detí vo veku od 6 do 10 rokov

ovládajú notebook/počítač, mobil či internet. Dve tretiny uvádzajú, že ich dieťa ovláda

hraciu konzolu a 45% smartfón či tablet.

Ako uvádzajú rodičia, takmer všetky deti nad 10 rokov ovládajú mobil, notebook/PC,

internet a tiež (viac ako 80%) hraciu konzolu, smartfón či tablet. 

 

 

 


Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 500 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 15 - 65 rokov z hľadiska veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v novembri 2012.

 

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri