Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

GMB Galéria Mesta Bratislavy

 

 

 

 

Komentovaná prehliadka

 

 

 

Výstavou, ktorá je aj výraznou intervenciou do celej budovy a jej fungovania
vás prevedie kurátorka Kristína Zaťko Jarošová. Inštalácia „výťahovej šachty a výťahu“,
vytvorenie „kinosály“, zriadenie „depozitára“ a „skládky odpadu“ sú nielen nové
architektonické rozšírenia funkcií bu  dovy, ale aj vzájomne kontrastné umelecké diela.

 

 

utorok 4. február  2020| 17:00

Pálffyho palác, Panská 19

Vstupné: 2 €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma; bez rezervácie 

 

 

 

Tešíme sa na Vás!

 

 

 

 

Viac informácií o tejto prevádzke nájdete TU.

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri