Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Európsky týždeň mobility 2015 na tému:

Vyber. Zmeň. Kombinuj.

 

 

Európskemu týždňu mobility (ETM) patrí na celom svete termín od 16. do 22. septembra.
Jeho cieľom je motivovať mestá a samosprávy  k podpore alternatívnych spôsobov
dopravy v meste  a investovaní do novej nevyhnutnej podpornej infraštruktúry.
Už tradične sa do kampane zapája aj Hlavné mesto SR Bratislava.

 

V minulom roku sa kampane zapojilo viac ako dvetisíc miest zo 44 krajín.
V rámci kampane sa v tom istom roku zrealizovalo osem a pol tisíc trvalých
opatrení so zameraním na infraštruktúru pre cyklistiku a pešiu chôdzu,
na zlepšenie služieb verejnej dopravy a dopravnej dostupnosti.

 

Témou aktuálneho ročníka je multimodalita dopravy – vyber, zmeň, kombinuj.
Chceme naviesť verejnosť k zmene stereotypných prístupov k cestovaniu v meste.
Pri kombinovanej doprave môžeme zažiť rýchlejší a zaujímavejší spôsob cestovania.
Ak sa nad tým zamyslíme a pokúsime sa zbaviť zaužívaného výberu cestovania,
vráti sa nám to v podobe skvalitnenia životného prostredia, ušetrenia financií
ale aj podpory zdravia. Chce to len kúsok odhodlania a dobrej vôle.


V tomto roku sme koncept ETM postavili na dvoch nosných témach a to kľúčovej
myšlienke kampane – multimodalite cestovania a 120. výročí električkovej dopravy
v Bratislave. Počas týždňa mobility chceme upriamiť pozornosť
Bratislavčanov a návštevníkov hlavného mesta na možnosti alternatívneho cestovania
mestskou hromadou dopravou, bicyklami alebo dopravnými prostriedkami
s alternatívnym pohonom. Zvolili sme komunikačné formáty, ktoré oslovujú rôzne cieľové
skupiny na rôznych miestach v meste. Pracujeme so žiakmi na základných školách, prizývame
odbornú verejnosť na otvorené diskusie, ponúkame priestor pre happeningy s využitím
verejných priestorov námestia SNP, ktoré bude uzavreté pre automobilovú dopravu
a premení sa na jeden deň na pešiu zónu. Naším dlhodobým zámerom je, aby ľudia
obmedzovali cestovanie osobnými vozidlami v centre mesta, nahradili ho alternatívami 
a objavovali novú tvár mesta, v ktorom žijú.

 

Zmena programu je vyhradená

 

 

 

 

 

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri