Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

SATELIT výstavný a informačný bod SCD

 

 

 

SMD pripravuje výstavu
Miroslava Cipára Univerzálny tvorca

 

 

 

V galerijnom priestore, ktorý otvára Slovenské múzeum dizajnu
v podkroví Hurbanových kasární, sa bude od septembra konať monografická
výstava Univerzálny tvorca Miroslav Cipár.


Tvorba tohto všestranného výtvarníka je slovenskej kultúrnej verejnosti
dostatočne známa. Kurátor výstavy Ľubomír Longauer chce upriamiť
pozornosť na šírku Cipárovej činnosti v oblasti dizajnu a zdôrazniť súvislosti
v rámci jeho rozsiahlej tvorby. Sám autor sa čiastočne charakterizoval,
keď sa nazval krasopiscom. Preto neobvykle členený podtitulok výstavy
uvádza túto charakteristiku na prvom mieste, avšak naznačuje, ktoré oblasti
jeho tvorby výstava zdôrazňuje a poukazuje na súvislosti:
krasopisec
typograf
tvorca značiek a piktogramov
ilustrátor
kresliar
maliar


Výstava Miroslava Cipára má v danom čase na danom mieste veľký
význam. Autor daroval do zbierok múzea takmer 5500 artefaktov zo svojej tvorby,
čo je značná časť jeho diela. Múzeum dizajnu cíti záväzok usporiadať
aspoň z časti tohto veľkorysého daru výstavu. Zároveň pokladá
autora za erbovú postavu slovenskej ilustrácie a grafického dizajnu
pre mimoriadnu šírku a kvalitu jeho tvorby. Miroslav Cipár je tento
rok jubilantom, oslávil svoje osemdesiate narodeniny v plnej aktivite.


Vernisáž výstavy bude 17. septembra 2015 o 18.00, výstava potrvá od 18. septembra 2015
do 31. januára 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií o SCD nájdete TU

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri