Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Galéria mesta Bratislavy

 

 

 

Galéria mesta Bratislavy vyhlasuje 12. ročník projektu

ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA 2015

 

 

 

Projekt, ktorého cieľom je podpora mladých kurátorov
a získanie kurátorskej praxe v galérii  je určený

•  študentom magisterského štúdia umenovedných
a umeleckých odborov vysokých škôl
•  interným doktorandom a absolventom
do troch rokov od ukončenia štúdia
 

 


Informácie o projekte tu.
 

Uzávierka: piatok 16. januára 2015,
 

Termín výstavy víťazného projektu  Štipendia Radislava Matuštíka 2015
sa uskutoční 14. apríla – 31. mája 2015 v Galérii
aktualít Pálffyho paláca GMB, Panská 19, Bratislava. 

 

 

 

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri