Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Galéria mesta Bratislavy

  

Stretnutie z cyklu pre seniorov TAJOMSTVÁ UMENIA
Alex Mlynárčik
STREDA 22. 10. 2014 o 14.00 h,
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11


 

Alex Mlynárčik je jeden z mála slovenských výtvarníkov, ktorým sa podarilo zasiahnuť
aj do vývoja západoeurópskeho výtvarného umenia. Spolupracoval s najvýznamnejším
francúzskym výtvarným kritikom P. Restanym, zakladateľom Nového realizmu.
Jeho tvorba je charakteristická širokým spektrom podôb od tradičnejších foriem až po akčné
a multimediálne projekty. Autorova posledná samostatná výstava sa na Slovensku
konala v roku 1964. Program vedie PhDr. Ivan Jančár.


Programy cyklu Tajomstvá umenia sú zamerané na hlbšie poznávanie vybraných tém,
osobností a diel zo sveta starého i súčasného umenia. Konajú sa raz mesačne, vždy
v stredu so začiatkom o 14 h. v Mirbachovom alebo Pálffyho paláci GMB.

  Zľavnené vstupné: 1,50 euro/ osoba (cena platí iba pre seniorov).
  Viac informácií 
             
Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

  

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri