Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Galéria mesta Bratislavy

 

 

Festival BLAF 2014


Počas festivalu BLAF 2014
Vás pozývame na sprievodné akcie do Galérie mesta Bratislavy.


 

Program:
 

B L A F 2014 /2. – 5. októbra 2014 /Zmena programu vyhradená
PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19; MIRBACHOV PALÁC, Františkánske nám. 11


piatok 3. 10. 2014 o 18:00, Pálffyho palác, Panská 19
OLTÁRE SÚČASNOSTI A MINULOSTI

Kurátorský a lektorský výklad s dobrovoľnou výtvarnou dielňou pre verejnosť
Trvanie: 90min
VSTUP ZDARMA
Gotické krídlové oltáre patria medzi najcharakteristickejšie doklady gotického umenia na Slovensku.
„Oltáre“ Alexa Mlynárčika a Stana Filka boli vytvorené v 60-tych rokoch 20.storočia.
Premostením medzi storočiami, porovnaním ich typologických a ideových špecifík si budeme klásť
otázky o ich vzájomných súvislostiach, podobnostiach či rozporoch.
Sakrálne a profánne, telesné a duchovné, súčasné a minulé:
to sú témy nášho stretnutia, ktoré sa spolu pokúsime aj vizualizovať.
 


...................................................................................................................................
sobota 4. 10. 2014 o 10:00, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
AUTORSKÝ SPRIEVOD VÝSTAVOU ALEXA MLYNÁRČIKA

Výstavou v Mirbachovom paláci bude sprevádzať autor Alex Mlynárčik
Trvanie: 60min
VSTUP ZDARMA
...................................................................................................................................
sobota 4. 10. 2014 o 15:00, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
STOPOVANIE

program pre rodiny s deťmi
Trvanie: 90min
Na program je potrebné sa prihlásiť na adrese vzdelavanie@gmb.sk
...................................................................................................................................
sobota – nedeľa od 11:00 do 18:00, Prašná Bašta, Zámočnícka 11
SVIATOČNÉ HODY V PRAŠNEJ BAŠTE „ Pocta Antonimu Miraldovi“

(originály "akademického maliara" Alexa Mlynárčika za jednotnú cenu 5 € - autorizované a číslované)
Predajné miesta žetónov, za ktoré bude možné originály získať:
Mirbachov palác, Františkánske námestie č.11, Bratislava (od 11.00 do 18.00 hod.)
Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava (od 11.00 do 18.00 hod.)
Prašná bašta, Zámočnícka 11, Bratislava (od 11.00 do 23.00 hod.)
Dátum predaja: od 2. – 5. 10. 2014
Zakúpené žetóny Vás oprávňujú získať "originál", ktorý môžete konzumovať na mieste,
alebo si ho uskladniť vo Vašej zbierke.
Dôležité upozornenie: výnimočne nejde o bluf!


...................................................................................................................................
nedeľa 5. 10. 2014 o 15:00, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
STOPY

Autorský sprievod na výstave A. Mlynárčika. Sprievod povedie Silvia Čúzyová.
VSTUP ZDARMA
.........................................................................

 

Galéria mesta Bratislavy/ Bratislava City Gallery
Otvorené denne okrem pondelka 11. 00 h – 18.00h/ Daily except Mondays 11 a.m. – 6 p.m.
tel. 5443 1556–8, 5464 0728, e-mail: gmb@gmb.sk, pr@gmb.sk
http:// www.gmb.bratislava.sk


 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri