Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

 SATELIT

výstavný a informačný bod SCD

 

 

 

 Výstava: Typoplagát

 


 

Miesto: Satelit, Výstavný a informačný bod SCD,
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00, okrem pondelka
Trvanie: 4. september – 5. október 2014
Vernisáž: 3. september o 18:00 hod.


 Písmo je jedným zo základných nástrojov ľudskej komunikácie
a výstava Typoplagát je prezentáciou plagátov, na ktorých hrá písmo hlavnú rolu.
Na výstave sa prezentujú oslovení dizajnéri zo Slovenska, Čiech a Poľska.
V kolekcii prác prevažuje spojenie autorov (či už ako absolventov alebo ako
pedagógov) s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave,
Vysokou školou umeleckopriemyselnou v Prahe a Akadémiou umení v Lodži.
Sú to všetko školy s bohatou typografickou tradíciou. Akadémia umení v Lodži
navyše zaujíma v rámci tzv. Poľskej plagátovej školy mimoriadne postavenie.
Kým tvorcovia z iných miest Poľska po II. svetovej vojne získali vo svete uznanie svojimi
umelecky uvoľnenými a maliarsky budovanými plagátmi,
na ktorých mnohokrát hrá písmo menej dôležitú úlohu,
v Lodži si naproti tomu dokázali udržať osobitosť
modernistického odkazu zakladateľa tamojšej akadémie Władysława Strzemińského,
a na písme postavili svoj umelecký výraz.
Na výstave sú zastúpení dizajnéri tiež z iných miest a škôl, napr. z Brna, Katovíc, Košíc
a Krakova. Pre niektorých dizajnérov je čisto typografická forma v ich tvorbe dominantná,
takže sa často prezentujú už realizovaným projektom
, iní zase naopak priamo pre túto príležitosť vytvorili nový plagát.
Výber prezentujúcich dizajnérov je koncipovaný naprieč viacerými generáciami,
vďaka čomu sa môžu návštevníci oboznámiť s rôznymi výtvarnými prístupmi
ovplyvnenými dobou vzniku alebo technikou realizácie.

 


Na výstave sú zastúpené typoplagáty s kultúrnou, spoločenskou i politickou tematikou.
Osobitnú kategóriu tvoria plagáty od tvorcov písma, ktorí ich využívajú
na prezentáciu svojich nových produktov.


Plagát po dlhé roky patril k najrozšírenejším informačným médiám.
A aj keď v poslednej dobe jeho miesto čoraz častejšie zaujímajú citylighty, digitálne tabule, či webové bannery,
bratislavská výstava ukazuje, že i tak pomerne vyhranená forma akou je typoplagát,
má naďalej v dizajnérskej tvorbe svoje miesto.
Výstava v bratislavskej galérii Slovenského centra dizajnu nadväzuje na podobné,
aj keď rozsahom oveľa skromnejšie výstavy Typoplagát-u, ktoré prebehli
v Múzeu tlači v Poľskom  Tešíne (2012) a na Univerzite T. Baťu
v Zlíne (2013).

 

 

 

Bližšie informácie o tejto prevádzke nájdete TU

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri