Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Škola remesiel ÚĽUV na

Obchodnej ulici

 

 

Kurzy pre deti a mládež 

2011/2012

 

Detská rezbárska dielňa
Práca s náradím: nožíkom, dlátkami, pílkami; výzdobné techniky;
výroba drobných úžitkových predmetov a hračiek.

Detská drotárska dielňa
Jednoduché techniky pletenia, opletanie keramiky, výroba šperkov.

Tkáčska dielňa
Tkanie na krosnách, rôzne textilné techniky, zhotovenie drobných textílií.

Paličkovanie čipiek
Základné väzby, vzorníky jednotlivých väzieb, tvorba vlastných umeleckých dielok.

Textilná dielňa
Zameranie na rozličné textilné techniky, výroba drobných úžitkových predmetov.

Detská hrnčiarska dielňa
Točenie na kruhu a modelovanie, glazovanie a vypaľovanie keramiky;
výroba úžitkových a ozdobných predmetov.

Remeselnícka dielňa
Práca s rôznymi prírodnými materiálmi, výroba drobných úžitkových predmetov, ozdôb a hračiek.
Oboznámenie sa s prácou s drôtom, drevom, hlinou, maľbou na sklo a textilnými technikami.

 

viac na...

 

 

 

 

Kurzy pre dospelých
 

2011/2012


Drevo
Drevorezba - A

I. Základy drevorezby
rezbárske techniky (linkorez, vruborez, ornamenty), rezba zdobeného piestu,
povrchová úprava dreva

II. Tvorba figurálnej sochy
tvorba mužskej / ženskej postavy

III. Črpák
technologický postup výroby črpáka so zoomorfným / figurálnym motívom
(stredoslovenský typ)

Drôt
Výroba z drôtu - A
Drotárske techniky

tradičné postupy pletenia, výroba úžitkových a ozdobných predmetov,
technika opletania drôtom

Drotárske techniky II.
tradičné postupy pletenia a opletania, výroba 3D predmetov

Drotárske techniky IV.
výroba 3D predmetov, figurálny / architektonický objekt

Drôtený šperk - A
Autorský drôtený šperk tvorba autorských šperkov

Výtvarné spracovanie drôtu
základy výtvarnej práce s drôtom, tvorba plastiky / objektu / figurálneho motívu

Keramika
Hrnčiarska výroba - A
Točenie na kruhu, výroba drobných úžitkových predmetov,
modelovanie, glazovanie, vypaľovanie.

Keramická figurálna plastika
zhotovovanie ľudských a zvieracích postáv, úžitkových predmetov modelovaním / točením na kruhu

Prírodné pletivá
Výroba zo šúpolia - A

I. Šúpoľové bábiky
Spracovanie šúpolia; postup výroby mužskej a ženskej figúrky, zvieracieho motívu,
drobných doplnkov k figúrkam

II. Pletenie zo šúpolia
Spracovanie šúpolia; pletenie z tenkostáčaného šúpolia: podložka, košík

Pletenie z prútia - A
I. časť:
pletenie podložky, misky, košíka s uchom, oválneho košíka s veľkým uchom

II.časť:
pletenie bielizňového koša s vrchnákom z vŕbového prútia

Pletenie zo slamy
rôzne techniky pletenia ozdôb zo slamy, ozdoby zo žehlenej slamy

Pletenie z pálky
spracovanie pálky, pletenie nádoby / košíka

Textil
Tkanie na krosnách - A
Snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny,
zhotovenie vzorníkov, tkanie prikývok a prestieraní.

Paličkovanie čipiek - A
I. Základy paličkovanej čipky - A
Pletenie väzieb, technologický postup pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky,
rohy, zúbky, okolky, motívy.

II. Regionálne typy paličkovanej čipky - A

Tkanice - A
zhotovovanie tkaníc tradičnými technikami: prstami - tzv.„lietačky“,
pomocou piestika, kartičkami

Batikovanie
spôsoby farbenia textilu, viazaná, skladaná, šitá a vosková batika a ich variácie

Zápästky
pletenie na forme / na ráme zápästkovou technikou

Plstenie
spracovanie a farbenie ovčieho rúna, výroba úžitkových / dekoračných predmetov

Ostatné
Výroba z kože - A

Spôsoby šitia koženým remienkom; vzorovanie kože raznicami; tvorba úžitkových predmetov.

Zdobenie medovníkov
Zdobenie medovníkov jednofarebnou bielou cukrovou polevou vianočnými motívmi.

Maľba na sklo - A
postup technológie maľby na sklo, práca s farbami a štetcom, tvorba vlastných obrázkov

Kraslice - A
farbenie výduviek, techniky zdobenia: voskovanie, batikovanie, vyškrabávanie,
leptanie, oblepovanie slamou, odrôtovanie

 

viac na...

 

 

 

Bližšie informácie o tejto prevádzke nájdete TU

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri