Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Záujemcov o služby knižnice srdečne vítame.

Každý občan SR alebo cudzinec s trvalým či prechodným pobytom sa môže zaregistrovať
ako čitateľ a využívať poskytované služby. Zamestnanci Ústredia ľudovej umeleckej výroby
majú možnosť využívať absenčné výpožičky mimo knižnice.
Ostatní záujemcovia si môžu publikácie požičať predovšetkým na prezenčné štúdium v študovni.
Konzultačné a bibliograficko-informačné služby

Návštevníkom poskytujeme informácie o knižničnom fonde a ďalších službách knižnice.
Odpovieme na otázky adresované na knižnicu osobne, telefonicky alebo e-mailom.
Internet a on-line katalóg

Registrovaní čitatelia majú možnosť prezerania elektronického katalógu fondu knižnice
v priestoroch študovne, ale aj zo svojho pracoviska či bydliska.
Vybrané skupiny čitateľov majú možnosť priameho zadania žiadanky na výpožičku cez on-line katalóg.
V prípade, že hľadaný dokument nenájdu v našom fonde, môžu ho vyhľadávať aj vo fonde knižníc
združených na portáli Slovenská knižnica.
Rezervovanie dokumentov

Ak je žiadaný dokument momentálne požičaný, existuje možnosť jeho rezervácie.
Po vrátení dokumentu, o ktorý máte záujem, dostanete avízo, že žiadaná publikácia
je pre vás pripravená na prezenčné alebo absenčné štúdium po dobu 5 pracovných dní.
Ak nemáte možnosť zadať žiadanku priamo z elektronického katalógu,
obráťte sa prosím na knižnicu osobne, telefonicky, e-mailom, prípadne prostredníctvom
webovej služby Spýtajte sa knižnice.
Reprografické služby

Zhotovovanie xerokópií registrovaným používateľom knižnice z periodík, zborníkov 
alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch knižnice.
Kopírovanie strán sa spoplatňuje podľa platného cenníka.
Uvedené služby poskytuje knižnica v súlade s ustanoveniami § 24 Autorského zákona č. 383/97 Z.z.

Skenovacie služby

Samoobslužné skenovanie menšieho počtu strán z dokumentov
nachádzajúcich sa vo fonde knižnice na prinesené pamäťové médium
(napr. flash disk, externý harddisk, pamäťová karta digitálneho fotoaparátu, CD ROM a pod.).
Maximálne 20 strán bez poplatku. Väčší počet strán sa spoplatňuje podľa platného cenníka.

 

 

Bližšie informácie o tejto prevádzke nájdete tu

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri