Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

Kurz: Úvod do permakultúry

 

 

 

Kurz prevedie účastníka od etických základov permakultúry, cez ekologické princípy využívané v permakultúrnom dizajne, komunitné nástroje až po základné techniky zakladania záhrady. Absolvent tohto kurzu sa zorientuje v problematika zakladania komunitnej záhrady, bude mať predstavu o tom, čo obnáša permakultúrny dizajn, bude poznať relevantnú literatúru a odporúčania na ďalšie štúdium pre riešenie konkrétnych problémov komunitnej záhrady. Ako pokračovanie tohto kurzu je vhodné absolvovať Úplný kurz permakultúrneho dizajnu na Škole permakultúry, alebo rôzne odborné záhradnícke či komunitné kurzy a workshopy.

 

 

Program kurzu:

 

 

Piatok 20.4.
18.00 - 18.45 Úvod do kurzu
19.00 - 19.45 Čo je permakultúra
20.00 - 20.45 Permakultúrna etika a jej význam

 

 

Sobota 21.4.
9.00 - 9.45 Zoznámenie a úvodná hra
10.00 - 10.45 Sieť života
11.00 - 11.45 Vzory
12.00 - 14.00 Obed
14.00 - 14.45 Princípy
15.00 - 15.45 Jedlý les
16.00 - 16.45 Pôda, voda, terén
17.00 - 17.45 Komunitné plánovanie a tvorba zadania
17.45 - 19.00 Večera
19.00 - 21.00 Komunitné záhrady - hostia, diskusia

 

 

Nedeľa 22.4.
9.00 - 9.45 Zahriatie a úvodná hra
10.00 - 10.45 Úvod do dizajnu
11.00 - 11.45 Čítanie krajiny
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 13.45 Dizajn pre ľudí
14.00 - 14.45 Permakultúra v meste
15.00 - 15.45 Zhodnotenie a zopakovanie
16.00 - 16.45 Otázky a odpovede

 

 

Cena: 60 EUR
Cena pre študentov: 30 EUR
Kontakt pre prihlásenie: info@institutgaia.sk

 

 

Strava: švédske stoly z jedla prineseného účastníkmi - z jedla s príbehom. Prineste aj vy niečo z minuloročnej úrody, jedlo od lokálneho farmára, vlastný chlebík, šalát z divokých bylín, alebo čokoľvek, čo má pre vás súvis s permakultúrou.

 

 

Miesto: Smart City Hub, Obchodná 3, 811 06 Bratislava

 

 

Ubytovanie v mieste konania je v réžii účastníkov.

 

 

Facebooká udalosť: Kurz | Úvod do permakultúry

 

 

REKLAMA


Partneri Sponzor sekcie

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri